Monday, 22 January 2007

Laksefiskeri i Stensån


Nu var det "dags" at prøve Stensåen igen efter et par dages prøvefiskeri lige efter præmieren den 1. marts. Vi var igen nogle stykker fra den "hårde" fiskekerne i klubben, der drog til Båstad, hvor den gode, lille å løber ud i Laholmbugten. Fiskeriet begyndte fantastisk godt, selvom vandstanden var under middel på denne årstid. De første ørreder og laks var dog små og de fleste var nedgænger, men nogle i god kondition. Senere kom der større nystegne fisk og 3 af de ørreder og laks, som jeg hjembragte, var nystegne fisk. Der var ansats til nye rogn i fiskene, de havde løse skæl og konditallet var højt. Jeg har næsten ikke lyst til at fortælle, hvilken agn vi bruger, men Svenskerne kalder dem "De Danske Spinner". Du finder dem et andet sted på min hjemmesiden under "Fiskeknuder". Den første blanke laks, som jeg fangede, var på 3,3 kg og 66 cm og blev taget sidst på eftermiddagen på en rød spinner. Sjovt nok! det blev nr. 2 laks også. Men her var spinneren grøn. Den blev fanget i det første sving efter strandstykket, også kaldet pensionist stykket. Her går fiskene op og stiller sig første gang, efter de er kommet ind fra havet. Senere huggede en havørreden forkert på min spinner første gang helt ude i kastet, så jeg ville skynde mig at spinne ind for så at kaste ud igen. Da spinneren var ca. 2 m fra mig og i overfladen, så den var synlig, kom havørreden op og huggede den røde spinner i en mundfuld. Den store laks, som du ser ovenfor, var på 5,5 kg og 77 cm. Den havde lige gjort et hop over vandet, så jeg kastede lige i centrum af ringen lod spinneren gå til bunden. Ved første spin huggede laksen, og nu begyndte en hård fight på det lette spinnegrej. Spinneren var denne gang grøn.

Laksefiskeri i Namsen


Namsen er nok den mest kendte elv i Norge af danske fisker. Der er skrevet mangt og meget om denne elv af "Munken", samt andre gæve fisker. Namsen udmunder i Namsfjorden og strækker sig 60 km opstrøms til fiskebyen Grong. Den nederste del er meget bred, og elven flyder langsomt, der fiskes mest fra båd - det såkaldte "harling-fiskeri". Opstrøms ved Grong, hvor jeg fisker, er der mere knald på elven. Det er på Seem Vald, det første stykke er fluevand fra kl. 18.00 til kl. 06.00, og resten af dagen kan der bruges orm eller blink.


Neden for fluestykket, hvor jeg tog laksen, kan der fiskes med spin/flue. Jeg var lige ankommet til pladsen en tidlig søndag morgen og havde indrettet mig med mit telt 10 m fra elven, for derefter at prøve lykken. I første kast sad fluen fast i noget, som jeg troede var bunden, men nej! det var i kæften på en 10 kg laks.

Kystfiskeri i Danmark


Denne flotte, blanke havørred på 6,00 kg og 79 cm blev fanget den 8. maj 1994 i Køge Bugt ved Strøby Ladeplads. Det var en af de rigtige gode lune maj aftener, hvor jeg egentlig tog ud efter hornfisk med let grej og ingen fangstnet. Efter et par kast ud på 70 meter blev mit blink taget i nedslaget, og jeg troede naturligvis, at jeg ramte en stime hornfisk i leg. Men nej! efter et kontant modhug tog en vis "Herrer" ved ørreden og rev mindst 100 meter line af hjulet. Godt at jeg havde 240 meter 0,24 line på mit Shimano fiskehjul, og at bremsen var korrekt indstillet.


Min efterhånden meget lange fight med fisken tiltrak naturligvis de andre lystfisker på stedet, og én kom da også med et fangstnet og hjalp til med at få fisken på land. En utrolig flot fisk med et kondital på 1,20 kroget kl. 20.10 og på land kl. 21.00 fotograferet kl. 22.00.