Tuesday, 1 October 2013

Gedde- og aborrefiskeri på Västersjön med TV2 Sommer-Lorry
Västersjön er 460 hektar stor. Søen ligger 66 m over havet og har en normal dybde på 4 til 5 m, men største dybde er dog 13 m i en fordybning ved den nordlige side af søen. Denne fordybning kaldes også for "bananen" på grund af sin form. Västersjön får sit vand fra alle de små vandløb som afvander Hallandsåsen. Västersjön løber så ud i Rössjön, som ligger lige op til Västersjön. Fra Rössjön løber Rössjöholmsån ud i Rönneås mundings område beliggende i Skälderviken. Fangst mulighederne i Västersjön er aborre, brasen, sandart, gedde, skalle, suder og ål. Sandarten er implanteret i sin tid, og der tages en del fine eksemplarer af denne art. Den største på 8 Kg blev taget i 2004. Selv gedder tages der nogle eksemplarer på rundt 10 Kg. Om vinteren er søen et populært pimpelvand, forudsat den er frossen til, men det sker ikke alt for ofte.
Vist på TV den 21. juli 2005 
Mandag den 18. juli 2005 drog vi af sted med filmholdet fra TV2 Lorry for at prøve fiskelykken i den pragtfulde Västersjön. Vejret var for godt til fiskeri men pragtfuld til en naturoplevelse. Jeg fangede en mindre gedde på wobler i rød/hvid og John en lille aborre på blink også i rød/hvid farve. Vi prøvede også efter ål med regnorm under land på 3 meter, hvor bunden var blød og bevokset med "græs". Havde det været om natten, var jeg sikker på, at vi havde fået ål til røgeovnen.
 
Jeg retter en stor tak til Jonas Högfeldt og Leif Oldén fra den lokale fiskeklub, der velvilligt stillede både til rådighed. Uden disse to pragtfulde både med benzin og el. motor var det ikke muligt at lave denne flotte TV optagelse. Samtidig rettes en stor tak til Rune Pålsson, der formidlede den første kontakt til Västersjöns Fiskevårdsförening.

Saturday, 25 May 2013

 

Min lille havørred fra Stensån

Havørred 2,25 kg 57 cm
Vores sædvanlige fisketur i september til Stensån begyndte over al forventning. Jeg ankom en time før min fiskekammerat og ventetiden brugte jeg lige til at "dyppe" spinneren ved cement broen. Jeg kunne godt se, at der var meget vand i åen og den sædvanlige "målersten" var dækket med flere cm vand. Første kast opstrøms gav nogle "hug" i de nye sten, som er lagt i åen i foråret. Andet kast nedstrøms gav et vildt hug af en havørred på 2,0 kg og 54 cm, en hun fyldt med rogn. Nå! jeg gik fra stedet og om på den anden side af broen. Efter 5 kast huggede en havørred på 2,25 kg og 57 cm. En han der var i god stand. Nu besluttede jeg at holde inde med fiskeriet, for der skulle også være fisk til min fiskekammerat, når vi skulle på aftenfiskeri.

Efter dagens ret på Grillen kørte vi til huset og blev installeret. Fiskegrej blev gjort klar til aftenfiskeri, men på grund af meget høj vandstand og glatte brinker, besluttede vi at vente til næste dag. Søndag morgen havde blæsten lagt sig og vandstanden var faldet med over 60 cm. Vi fiskede hele dagen UDEN så meget som et "hug".

Resten af ugen var fiskeriet så som så. Jeg fik 3 havørreder mere, som jeg hjemtog. 5 havørreder (undermåler) blev udsat igen. Ørredrognen blev renset, og vi fik hver 2 store, gode stykker mad med en dram til. Denne gang heller ingen laks.
 

Jans kæmpe laks fra Stensån

Laks 5 kg og 79 cm


Efter 14 dage ved Stensån i Båstad lakkede det mod slutningen. De første 14 dage havde udover et dejligt blandet vejr også affødt 2 pæne 1,2 kg ørreder, samt mødet med en flot snog. Som traditionens tro kom der 2 fiskekammerater op den sidste dag for at prøve heldet i åen. Så efter et godt morgen måltid gik de 2 kammerater ud for at fiske, mens jeg lige skulle ordne det sidste. Jeg var trods alt ikke så "fiske sulten" efter 14 dages intens fiskeri.

Dansk: Snog - Svensk Orm

Men hvor de startede fra udmundingen, startede jeg i den modsatte ende ved Gropemöllen. Her var jeg så usandsynlig heldig at få et hug efter 10 minutters fiskeri. Til at starte med føltes det som en udmærket fisk, sådan ca. 1-2 kg. Men efterhånden som fighten udspillede sig, og jeg kunne blive ved med at stramme bremsen, måtte det være en noget større fisk end først antaget. Så efter 25 minutters kamp kunne jeg lande en rigtig pæn hun laks på 5 kg og 79 cm med 0,9 kg rogn og en konditionsfaktor på 1.014.

Fisken blev taget på en af vores hjemmelavede spinner i farven rød. Havde dog dagen forinden fået at vide, at spinneren var for lille, og jeg ikke ville få nogen fisk på den. Heldigvis fik en af mine fiskekammerater også en fisk. Den blev dog nænsomt sat ud igen.

Tuesday, 23 February 2010

Henriks største havørred


Jørgen og jeg (Henrik) tog en tur til Stensån engang i foråret 2009 og her ser i min hidtil størster havørred, taget i åen torsdag eftermiddag kl. 15.30 på en Mepps 3 spinner. Jeg var startet på Strandstykket og havde senere været omkring i "junglen", den de kalder skoven, men uden resultat. På vej tilbage ville jeg lige slutte af med et par kast på strandstykket igen, da fisken på billedet afslørede sig med et tungt plask 5 meter opstrøms træbroen. Efter andet kast var havørreden kroget og i nettet efter ca. 6 minutter. Den vejede 3,85 kg og var 74 cm lang og dermed en konditionsfaktor på 0.95. Pænt for årstiden, normalt ligger de på 1.00 og i gode tider 1.20.

Hilsen fra
Henrik

Det er længe siden, jeg sidst har været her på min blog for at fortælle om fiskeriet. Jeg har været en del i Stensån for at fiske med mine fiskevenner dels fra Danmark og dels fra Sverige. Året 2009 har ikke været særlig indbringende med laks og havørreder, hverken i Danmark eller Sverige. Nogle stykker på omkring 5 kilo fik jeg da. Denne krabat, som jeg er i færd med at nette, fik jeg op selv om min kammerat stoppede kameraet inden det hele var slut. Vi har besluttet at gøre det om i 2010, og så må jeg se at være mere flittig med min blog.

Fast fisk i pensionisthullet

Monday, 22 January 2007

Laksefiskeri i Stensån


Nu var det "dags" at prøve Stensåen igen efter et par dages prøvefiskeri lige efter præmieren den 1. marts. Vi var igen nogle stykker fra den "hårde" fiskekerne i klubben, der drog til Båstad, hvor den gode, lille å løber ud i Laholmbugten. Fiskeriet begyndte fantastisk godt, selvom vandstanden var under middel på denne årstid. De første ørreder og laks var dog små og de fleste var nedgænger, men nogle i god kondition. Senere kom der større nystegne fisk og 3 af de ørreder og laks, som jeg hjembragte, var nystegne fisk. Der var ansats til nye rogn i fiskene, de havde løse skæl og konditallet var højt. Jeg har næsten ikke lyst til at fortælle, hvilken agn vi bruger, men Svenskerne kalder dem "De Danske Spinner". Du finder dem et andet sted på min hjemmesiden under "Fiskeknuder". Den første blanke laks, som jeg fangede, var på 3,3 kg og 66 cm og blev taget sidst på eftermiddagen på en rød spinner. Sjovt nok! det blev nr. 2 laks også. Men her var spinneren grøn. Den blev fanget i det første sving efter strandstykket, også kaldet pensionist stykket. Her går fiskene op og stiller sig første gang, efter de er kommet ind fra havet. Senere huggede en havørreden forkert på min spinner første gang helt ude i kastet, så jeg ville skynde mig at spinne ind for så at kaste ud igen. Da spinneren var ca. 2 m fra mig og i overfladen, så den var synlig, kom havørreden op og huggede den røde spinner i en mundfuld. Den store laks, som du ser ovenfor, var på 5,5 kg og 77 cm. Den havde lige gjort et hop over vandet, så jeg kastede lige i centrum af ringen lod spinneren gå til bunden. Ved første spin huggede laksen, og nu begyndte en hård fight på det lette spinnegrej. Spinneren var denne gang grøn.

Laksefiskeri i Namsen


Namsen er nok den mest kendte elv i Norge af danske fisker. Der er skrevet mangt og meget om denne elv af "Munken", samt andre gæve fisker. Namsen udmunder i Namsfjorden og strækker sig 60 km opstrøms til fiskebyen Grong. Den nederste del er meget bred, og elven flyder langsomt, der fiskes mest fra båd - det såkaldte "harling-fiskeri". Opstrøms ved Grong, hvor jeg fisker, er der mere knald på elven. Det er på Seem Vald, det første stykke er fluevand fra kl. 18.00 til kl. 06.00, og resten af dagen kan der bruges orm eller blink.


Neden for fluestykket, hvor jeg tog laksen, kan der fiskes med spin/flue. Jeg var lige ankommet til pladsen en tidlig søndag morgen og havde indrettet mig med mit telt 10 m fra elven, for derefter at prøve lykken. I første kast sad fluen fast i noget, som jeg troede var bunden, men nej! det var i kæften på en 10 kg laks.